Uddannelsesplan for Biyunmetodens Instruktører

Vil du være Jichu Gong instruktør kræver det følgende:

 • Jichu Gong (100 træninger og mindst 3 måneder inden næste trin).
 • De 5 elementers Qigong (100 træninger og mindst 3 måneder inden næste trin).
 • Wai Qi A (Der er muligheder for at tage Wai Qi A – kurset efter instruktørkurset for at gøre uddannelsen smidig).
 • Jichu Gong instruktør kursus.
 • Grundkursus i traditionel kinesisk medicin (TKM) eller eksamineret akupunktør uddannelse.
 • 3 delkurser i TKM. Tages sideløbende med trin 1-3 og senest det første år efter du er udannet. (Undtagelse gøres for akupunktør med en flerårig uddannelse).
 • Praktik hos 1 Jichu Gong instruktører.

Vil du være Dong Gong instruktør kræver det følgende:

 • Jichu Gong instruktør uddannelse.
 • Dong Gong (100 træninger og mindst 3 måneder inden næste trin).
 • Wai Qi B kursus . (Der er muligheder for at tage Wai Qi B – kurset efter instruktørkurset for at gøre uddannelsen smidig).
 • Dong Gong instruktør kursus.
 • TKM kurser tages løbende under hele uddannelsen, 6 i alt inkl. TKM (inkl. de 3 fra Jichu Gong uddannelsen. Akupunktør med en flerårig uddannelse skal have 4 delkurser).
 • Fordybelses kursus for instruktører. (Der er muligheder for at fordybelseskurset efter instruktørkursus, for at gøre uddannelsen smidig).
 • Praktik hos 1 Dong Gong instruktør.


Hvad kræves for at blive instruktør i de andre former, udover Jichu Gong og Dong Gong?

For at blive instruktør i Delfin kraftens Qigong

 • skal du være færdig Jichu Gong instruktør,
 • have Delfinkraftens Qigong instruktør trin 1
 • have Delfinkraftens Qigong instruktør trin 2

For at blive instruktør i Peace Power Qigong

 • skal du være færdig Jichu Gong instruktør,
 • have Peace Power Qigong instruktør trin 1
 • have Peace Power Qigong instruktør trin 2


For at blive instruktør i Børne Qigong

 • skal du være færdig Jichu Gong instruktør,
 • have Børne Qigong instruktør trin 1
 • have Børne Qigong instruktør trin 2

For at blive instruktør i Senior Qigong

 • skal du være færdig Jichu Gong instruktør,
 • have Senior Qigong, instruktøruddannelse

For at blive instruktør i Stille Qigong

 • skal du være færdig Jichu Gong instruktør,
 • have Stille Qigong, instruktøruddannelse

For at blive instruktør i Foryngelses Qigong

 • skal du være færdig Jichu Gong instruktør,
 • have Foryngelses Qigong, instruktøruddannelse


For at blive Børne Qigong leder
Skal du have

 •  kursus i Børne Qigong del 1,
 • kursus i Børne Qigong del 2,
 • traditionel kinesisk medicin (TKM)
 • træningsmetoden Fem Elementer (Visdomsmetoden). 

Med uddannelsen kan du gå ud og undervise børn i etablerede børnegrupper (børnehaver, fritidshjem, skoler m.m.) De lærere/pædagoger/medhjælpere, der har børnene, deltager.

 

For at blive Peace Power Qigong leder

Skal du have 

 • kursus i Peace Power Qigong del 1,
 • kursus i Peace Power Qigong del 2,
 • traditionel kinesisk medicin (TKM)
 • træningsmetoden Fem Elementer (Visdomsmetoden).

Med uddannelsen kan du gå ud og undervise børn og unge i etablerede grupper (fritidshjem, skoler m.m. som du er tilknyttet i forvejen). De lærere/pædagoger/medhjælpere, der har børnene eller de unge, deltager.

 

For at blive Senior Qigong leder
Skal du have

 • Jichu Gong eller Senior Qigong hos dansk instruktør og træne det min. 100 gange
 • 5 Element Qigong og træne det min. 100 gange
 • Traditionel kinesisk medicin (TKM)
 • Senior Qigong Instruktør/leder kursus med Fan Xiulan (1 dag)
 • Lederuddannelse i Senior Qigong giver dig mulighed for at tage ud på ældrecentre mv. og lede Qigong hold i Senior Qigong.

Lederuddannelse i Senior Qigong giver dig mulighed for at tage ud på ældrecentre mv. og lede Qigong hold i Senior Qigong.

 

Videoer