Biyun Foreningen i Danmark

Velkommen til
Medicinsk Qigong efter Biyunmetoden
– den helsebevarende metode

Qi betyder livskraft eller livsenergi.
Gong betyder metode eller teknik.

Medicinsk Qigong er en af grundpillerne i Traditionel Kinesisk Medicin, TKM, og er et helsesystem med 5000 år gamle rødder tilbage til datidens Kina, hvor principperne opstod i en blanding af filosofi og medicin.

Biyunmetoden er grundlagt af Grand Master Fan Xiulan, kinesisk læge og professor i Medicinsk Qigong.  Fan Xiulan tilbyder flere gange årligt kurser, uddannelser og træningslejr i Danmark.

Biyunmetoden bygger på et helhedssyn, og er en Medicinsk Qigongform, som er baseret på en forståelse af mennesket som en del af naturen.

Biyunmetoden bygger på den helhedsopfattelse af mennesket, som er indeholdt i den filosofi og viden, som er essensen i Traditionel Kinesisk Medicin, TKM.

Metoden er både forebyggende og helbredende og skaber forøget fysisk og psykisk velvære.  Gennem det naturlige åndedræt stimulerer den immunforsvaret og styrker muskler, sener, led, knogler og nervesystem. Den genopretter kroppens ubalancer og forebygger sygdomme.

Træningen er et kraftfuldt redskab til at modvirke og helbrede stresstilstande, og regelmæssig træning udrenser og genopbygger kroppen på et dybere plan.

Gavnlig effekt af Biyun metoden er påvist ved akutte såvel som kroniske sygdomme.

Biyunmetoden anvender fokuseret, bevidst koncentration rettet mod den fysiske krop. På denne måde opbygges kroppens Qi støt og roligt, samtidig med at evnen til at modtage den naturlige Qi fra universet udvikles.

Biyunmetoden består af forskellige trin eller niveauer.

I denne bog kan du læse mere om Medicinsk Qigong efter Biyunmetoden

 

Læs mere om Biyunmetoden

 

Sidste nyt

NYT om aktiviteter i 2024:

Fællestræning i København: Næste træning er lørdag d.10. august kl. 11 – 13 Læs her 

Her finder I også datoerne for fællestræning i næste halvår 

Fan Xiulan holder kurser i Danmark 29. august – 1. september 2024 

 

Artikel om Thailand rejse med Fan Xiulan og Niko februar 2024, Læs her

 

Referat af generalforsamlingen 2024    Læs her 

Referat af generalforsamlingen 2023 i Det Åbne Rum lørdag d 15. april. Læs her  

Beretning fra Træffet i Det åbne Rum 9/10 2021 Læs her 

Beretning fra sommertræffet ved Skæring Strand, juni 2021 Læs her 

Nyt fra Bestyrelsen, januar 2020, læs her 

Nytårsbrev 2021 Læs her

Nytårsbrev 2022 læs her

Nytårsbrev 2023 Læs her