Om Biyunmetoden

Hvad er Medicinsk Qigong – efter Biyun metoden

Qi betyder livskraft eller livsenergi. Gong betyder metode eller teknik.
Medicinsk Qigong er en af grundpillerne i Traditionel Kinesisk Medicin, TKM, og er et helsesystem med 5000 år gamle rødder tilbage til datidens Kina, hvor principperne opstod i en blanding af filosofi og medicin. Metoden bygger på de samme principper som akupunktur: at livsenergien løber i baner, meridianer, gennem kroppen. Ved at træne Qigong løses op for blokeringer i energisystemet.

Biyun Metoden er grundlagt af Grand Master Fan Xiulan, kinesisk læge og professor i Medicinsk Qigong. Hun er grundlægger af, og var en årrække leder af et anerkendt sundhedsinstitut nær Beijing. I 2010 åbnede Biyun Akademiet et helsecenter i Stockholm, hvorfra der tilbydes foredrag, kurser, behandlinger mm.
Fan Xiulan tilbyder flere gange årligt kurser, uddannelser og træningslejr i Danmark.

Biyun Metoden bygger på et helhedssyn, og er en medicinsk Qigong form, som er baseret på en forståelse af mennesket som en del af naturen. Mennesket i samspil med himmel og jord. Den menneskelige krops Qi/livskraft, forbundet med himlens og jordens Qi. Biyun Metoden bygger på den helhedsopfattelse af mennesket, som er indeholdt i den filosofi og viden, som er essensen i Traditionel Kinesisk Medicin, TKM.

Metoden er både forebyggende og helbredende og skaber forøget fysisk og psykisk velvære. Gennem det naturlige åndedræt stimulerer den immunforsvaret og styrker muskler, sener, led, knogler og nervesystem. Den genopretter kroppens ubalancer og forebygger sygdomme. Træningen er et kraftfuldt redskab til at modvirke og helbrede stresstilstande og regelmæssig træning udrenser og genopbygger kroppen på et dybere plan. Metoden har påvist gavnlig effekt ved akutte såvel som kroniske sygdomme.

Metoden anvender fokuseret, bevidst koncentration rettet mod den fysiske krop. På denne måde opbygges kroppens Qi støt og roligt, samtidig med at evnen til at modtage den naturlige Qi fra universet udvikles.

Metoden består af forskellige trin eller niveauer.
Grundtræningen består af enkle øvelser, som udføres stående i et langsomt og meditativt tempo. Øvelserne er bløde og organiske og kan udføres af alle.

 

Træningen består af 3 grundlæggende trin:

Jichu Gong, Trin 1 – Grundtræning
Trin 1 er en systematisk gennemgang af hele kroppen, der åbner for god Qi-gennemstrømning og stimulerer blodcirkulationen. Spændinger og blokeringer opløses og udrenses.

Dong Gong, Trin 2
Trin 2 er en træning med dybere sundhedseffekter, der forbedrer livskraften (Qi) yderligere og skaber en stadig større styrkelse af balance i krop og sjæl.

De 5 elementers Qigong, Trin 3
Trin 3 er en træning, hvor den enkelte udvikler sin personlige Qigong.
De 3 trin danner tilsammen en helhed, som udgør et kraftfuldt redskab til at skabe og vedligeholde en optimalt god fysisk og psykisk sundheds- og helbredstilstand.

 

Ud over de 3 grundlæggende trin består Biyun metoden af:
Senior Qigong
Kvindens Qigong
Mandens Qigong
Børne Qigong
Fredskraftens Qigong (Peace Power Qigong)
Delfinkraftens Qigong
Stille Qigong
Foryngelses Qigong
Wai Qi – A: 4 kraftfulde metoder af Wai Qi (ydre livskraft)
Wai Qi – B: Overbygning til fordybelse og indsigt

Det anbefales, at du træner hver metode mindst 100 gange (svarende til 3 måneders træning), inden du lærer en ny metode.

 

Kurser i TKM, der løbende tilbydes af Grand Master Fan Xiulan:
1. TKM – introduktion til de grundlæggende teorier
2. Tuina – kinesisk massage
3. Ørediagnostik og behandling
4. Ernæringslære – mad som medicin
5. Akupressur – grundlæggende teori og praksis
6. Håndzoneterapi
7. Tunge – og hånddiagnostik
8. Urtemedicin
9. Stenarternes energi og helseeffekter ifølge kinesisk visdom

Biyun Metoden har i dag foruden i Kina, vundet udbredelse i Japan, Tyskland, USA, Brasilien, Sverige, Norge og Danmark.