Seminar om Kultur og Helse med deltagelse af Grand Master Fan Xiulan 2012