Biyun Foreningen i Danmark

Foreningen i Danmark blev grundlagt i 2003. Enhver der træner Medicinsk Qigong Efter Biyun Metoden og går ind for foreningens formål, kan optages som medlem af foreningen, forudsat man har betalt det fastsatte medlemskontingent. 

Foreningen har som formål at

  1. Foreningen har til formål at: a) udbrede kendskabet til menneskets fysiske og psykiske sundhed gennem Medicinsk Qi Gong efter Biyun-metoden. b) være samlingssted for instruktører/ledere og udøvere af Medicinsk Qi Gong efter Biyunmetoden. Dette formål opfyldes bl.a. ved at afholde fællestræninger, udbyde og formidle kurser samt være et debatforum for undervisere og medlemmer.  

Medlemskab

Det årlige kontingent er på kr. 350, kontingentet følger kalenderåret.

Dit medlemskab vil være en støtte til Biyun Foreningens arbejde med at arrangere kurser med Grand Master Fan Xiulan, samt med at udbrede kendskabet til Medicinsk Qigong efter Biyun Metoden.

Ved deltagelse i kurser med Fan Xiulan, ydes 100 kr. i prisreduktion til betalende medlemmer på alle kurser i Traditionel Kinesisk Medicin (TKM), De 5 elementers Qigong, Wai Qi A og træningslejre.

Som medlem vil du kunne deltage gratis i foreningens fællestræninger samt foredrag.
Som medlem har du ligeledes mulighed for at deltage i foreningens årlige vintertræf.
Foreningen har regelmæssige fællestræninger i København, Århus, Vejle og Odense. På fællestræningerne har du mulighed for at optimere din energi, som det sker, når mange træner sammen, og du kan dele træningserfaringer, og få svar på eventuelle spørgsmål. Følg med her på siden under ‘Kurser og aktiviteter‘. Her kan du se, hvor og hvornår der er fællestræning.

Her kan du læse hvordan du bliver medlem

Bestyrelsen (valgt på generalforsamling 15/4 2023)

Formand: Pernille Bräuner pbrauner@live.dk

Kasserer: Jette Jönck biyun.dk.kasserer@gmail.com

Sekretær: Helga Thorup kinesiologi@helgathorup.dk

Bestyrelsesmedlem: Sanne Rosenqvist sannerosenqvist@gmail.com

Bestyrelsesmedlem Lene Fibieger 2284 7060 

Suppleant: Marianne Jaworski jaworski.marianne@gmail.com

Suppleant: Karen Bro 2711 9824

Revisor: Conny E Petersen connyep@gmail.com

Revisor suppleant: Andreas Borg 4053 0712

 

VEDTÆGTER FOR BIYUN  FORENINGEN opdateret september 2022

https://biyun.dk/vedtaegter-biyun-foreningen-opdateret-2022/