Program til generalforsamling 21.4.2018

21.04.2018

Dagsorden
Generalforsamling i Biyun Foreningen
Lørdag den 21. April kl 16.15 til 18.15

Velkomst ved formanden

Valg af ordstyrer (Bjarne Hejlskov Nielsen )
Valg af referent
Formandens beretning
Fremlæggelse af regnskab v/ Bjarne
– herunder fastsættelse af kontingent for 2019
Godkendelse af regnskab
Valg til bestyrelsen
Valg af suppleanter
Valg af revisor
Indkomne forslag
10.Eventuelt

Ad 6:
Bestyrelsen består p.t. af:
Kirsten Lohmann Andersen – Formand, er på valg og ønsker ikke genvalg.
Helga Thorup Larsen – bestyrelsesmedlem, er på valg og ønsker ikke genvalg.
Sanne Rosenqvist – bestyrelsesmedlem, er på valg og ønsker ikke genvalg.
Olga Christensen – bestyrelsesmedlem. Ikke på valg.
Lis Bodil Nielsen – bestyrelsesmedlem, Kasserer. Ikke på valg.

Der skal således vælges ny Formand, samt yderligere 2 nye bestyrelsesmedlemmer.

Ad 7:
Suppleanter: Kirsten Gottlieb og Lene Friebel.
Kirsten vil gerne fortsætte + hverv af kontakt til VDK (Venskabsforening Danmark-Kina)
Lene Friebel ønsker ikke at fortsætte.

Der skal således vælges yderligere én suppleant

Ad 8:
Revisor Bjarne Hejlskov vil gerne fortsætte.

Ad 9: Indkomne forslag

Lis Engberg, Senior Qigong leder, har følgende to forslag:

”Alle kursusbeviser skal være på dansk.”

Begrundelse: Det er i DK, jeg har taget mine kurser. Det er i den danske Biyunforening. Ikke proff at jeg skal stå og forklare, hvad mit kursusbevis bevidner. F.eks.: Hvad betyder INTYG??…………….aner det ikke!!!

”Tolkningen skal fungere på alle kurser.”

Begrundelse: Jeg har flere gange oplevet meget mangelfuld tolkning eller ingen!!!!!!!!!!!! Det er mig, der som kursist har betalt kurset OG det er mig, der skal kvalificeres til at varetage undervisning. Så ærgerligt at gå glip af fagligt stof pga det sproglige. Jeg har udover selve kursusafgiften også udgifter til rejse, mad og overnatning. Sådan er det jo for nogen af os, da alle kurser er i Kbh. Jeg tror jo ikke, det er kursusarrangørernes hensigt, at der skal være mangelfuld tolkning. Der SKAL arbejdes med en plan B, som let og effektivt kan træde i værk.

Lis Bodil Nielsen, Kasserer, har følgende forslag til dagsordenen:
”Medlems aktiviteter” – så der er rum for evt. gode initiativer, der måtte kræve GF-beslutning.

Alice Jensen, Kursuskoordinator for det svenske Biyun Akademi, foreslår punkterne:
”Oprettelse af et uddannelses-udvalg.”
”Udvalg, der kan planlægge en hyggelig og dejlig sommerlejr.”

Kirsten Gottlieb, suppleant til bestyrelsen, foreslår punktet:
”Foreningens deltagelse i Kinesisk Nytår 2019”

Kirsten Lohmann Andersen, afgående formand, foreslår punkterne:

”Ændring af foreningens formål” – at der på GF tages beslutning og initiativ til at nedsætte en gruppe, der det kommende år kan arbejde med at åbne Foreningen op for ny inspiration og energi ved at gøre foreningens formål bredere, og frisætte det fra specifikt at være bundet til Biyun-metodens Qigong rutiner.

” Hjemmeside-udvalg” – driftige personer, der kan holde siden opdateret med nyt, samt gå den efter i sømmene for dobbelt tekst, smuttere af forskellig slags samt nye tiltag” (bl.a. jævnfør forespørgsel fra Lene Månsson Hansen-medbringes)

”Gen-opståen af Nyhedsbrev” til formidling af nyt fra medlem til medlem, samt fra Bestyrelse til medlemmer – er der nogen, der har lyst? ☺

Unavngiven fra Jylland (ups, mailen er blevet væk, taget efter hukommelse):

”Ønske om at fordele aktiviteter (kurser/træf/foredrag m.m.) mellem hovedstad og provins” – således at primært jyder ikke altid er dem, der har udgifter til transport og logi oven i kursusudgifter.