Lone Christensen

  • Instruktør i Jichu Gong
  • Instruktør i Senior Qigong
  • Instruktør i Stille Qigong
Havehuset, Knasten 44
9260 Gistrup v/ Aalborg
Tlf.: 98314190