Chili Turèll

  • Instruktør i Jichu Gong
  • Instruktør i Dong Gong
  • Instruktør i Senior Qigong
  • Instruktør i Peace Power Qigong (Fredskraften)
Alhambravej 1,1. tv.
1826 Frederiksberg.
Tlf.: 20811312

Andre specialer er skuespiller, forfatter, foredragsholder.
Tankefeltterapeut, Meta Medicin – Mentor.
Åndedræt-meditationsfacilitor, stemmecoach.