Generalforsamling 2019

Den årlige generalforsamling blev afholdt i Roskilde d. 16. marts 2019. Der var afsat en hel dag, så der var tid til både foredrag, frokost, træning og selve generalforsamlingen. Anne Wedege stod for det spændende foredrag “Sundhed og Balance med de fem Elementer”. Der var godt 20 fremmødte til det konstruktive møde, og der blev valgt en ny fuldgyldig bestyrelse. Bestyrelse har sidenhen, ved første bestyrelses møde d. 31. marts, konstitueret sig og ser ud som følger:

Formand: Pernille Bräuner

Kasserer: Conny E. Petersen

Bestyrelsen består derudover af:

Anna Thorup

Lis Engberg

Helga Thorup

Elsebeth Krogh (hjemmesideansvarlig)

Kirsten Gottlieb (suppleant)

Bjarne Hejlskov (revisor)