Generalforsamling 2019

Medlemsmøde med generalforsamling 16.3.2019

Tid:       Lørdag, den 16. marts kl. 9:30-17

Sted:    KunstSkolen, Musicon, Bagtæppet 6, 4000 Roskilde

Pris:      Din egen rejse

Tilmelding (til hele dagen): Senest 9. marts til lone.holde@gmail.com  

Program

9:30 Ankomst

10-12 ”Sundhed og balance med de fem elementer”. med Anne Wedege

12 – 13 Frokost

13 – 13:40 Træning

13:40 – 14 Pause

14 -16 Generalforsamling – se dagsorden

16-17 Afslutning

Foreløbig dagsorden til Generalforsamlingen

1. Valg af dirigent

2. Valg af referent

3. Bestyrelsens beretning

4. Godkendelse af regnskab

5. Fastsættelse af kontingent

6. Valg af bestyrelse. Der mangler bestyrelsesmedlemmer til alle 5 poster, samt 2

suppleanter.

7. Behandling af indkomne forslag

a. Uddannelsessituationen

b. Vedtægtsændringer 

8. Valg af revisor og revisor suppleant.

9. Evt.

Vedtægtsændringerne gælder: a. At hovedsædet ikke behøver at være i København, b. At

instruktører ikke betaler et ekstra servicegebyr, c. At bestyrelsen kan være

selvsupplerende.

Vi glæder os til en spændende dag sammen med jer.

Gode qi-hilsener Conny E. Petersen, Lone Holde, Lis Bodil Nielsen

P.S. Husk at betale kontingent, hvis du ikke allerede har gjort det.

300 kr. til Fælleskassen 8411 4125589