Biyun Foreningen i Danmark

Foreningen i Danmark blev grundlagt i 2003. Enhver der træner Medicinsk Qigong Efter Biyun Metoden og går ind for foreningens formål, kan optages som medlem af foreningen, forudsat man har betalt det fastsatte medlemskontingent. 

Foreningen har som formål at

  1. Udbrede kendskabet til menneskets fysiske og psykiske sundhed gennem Medicinsk Qigong efter Biyun Metoden.
  2. Være samlingssted for instruktører i og udøvere af Medicinsk Qigong efter Biyun Metoden.
  3. Skabe mulighed i Danmark for uddannelse, forskning og fordybelse i Medicinsk Qigong efter Biyun Metoden.

 

Medlemskab

Det årlige kontingent er på kr. 300, kontingentet følger kalenderåret.

Dit medlemskab vil være en støtte til Biyun Foreningens arbejde med at arrangere kurser med Grand Master Fan Xiulan, samt med at udbrede kendskabet til Medicinsk Qigong efter Biyun Metoden.

Ved deltagelse i kurser med Fan Xiulan, ydes 100 kr. i prisreduktion til betalende medlemmer på alle kurser i Traditionel Kinesisk Medicin (TKM), De 5 elementers Qigong, Wai Qi A og træningslejre.

Som medlem vil du kunne deltage gratis i foreningens fællestræninger samt foredrag.
Som medlem har du ligeledes mulighed for at deltage i foreningens årlige vintertræf.
Foreningen har regelmæssige fællestræninger i København, Århus, Vejle og Odense. På fællestræningerne har du mulighed for at optimere din energi, som det sker, når mange træner sammen, og du kan dele træningserfaringer, og få svar på eventuelle spørgsmål. Følg med her på siden under ‘Kurser og aktiviteter‘. Her kan du se, hvor og hvornår der er fællestræning.

Her kan du læse hvordan du bliver medlem

Bestyrelsen (valgt på generalforsamlingen 16. marts 2019)

Formand: Pernille Bräuner

Kasserer: Conny E. Petersen

Bestyrelsesmedlem: Anna Thorup

Bestyrelsesmedlem: Lis Engberg

Bestyrelsesmedlem: Helga Thorup

Hjemmesideansvarlig: Elsebeth Krogh 

Suppleant: Kirsten Gottlieb 

Revisor: Bjarne Hejlskov

VEDTÆGTER FOR BIYUN  FORENINGEN opdateret marts 2019 

Download (PDF, 64KB)