Foreningen i Danmark

Biyunforeningen i Danmark blev grundlagt i 2003. Enhver der træner Medicinsk Qigong efter Biyun-metoden og går ind for foreningens formål kan være medlem af foreningen. Foreningen har som formål at fremme og styrke livskvaliteten både fysisk og psykisk ved hjælp af TKM (Traditionel Kinesisk Medicin) i almindelighed og Medicinsk Qigong efter Biyunmetoden i særdeleshed. Dette sker gennem foredrag, workshops og kurser samt fællesstræning. Endvidere gennem uddannelse af instruktører under ledelse af Grand Master Fan Xiulan.

Formål:  Enhver der træner Medicinsk Qigong efter Biyun-metoden og går ind for foreningens formål kan være medlem af foreningen.
Foreningen har som formål at fremme og styrke livskvaliteten både fysisk og psykisk ved hjælp af TKM (Traditionel Kinesisk Medicin) i almindelighed og Medicinsk Qigong efter Biyunmetoden i særdeleshed.
Dette sker gennem foredrag, workshops og kurser samt fællestræning. Endvidere gennem uddannelse af instruktører under ledelse af Grand Master Fan Xiulan.
Biyunforeningen i Danmark blev grundlagt i 2003.

 

Bestyrelsen

Formand: Kirsten Lohmann Andersen, kisserlohmann@yahoo.dk

Bestyrelsesmedlem: Helga Thorup Larsen, kinesiologi@helgathorup.dk

Bestyrelsesmedlem: Sanne Rosenqvist, sannerosenqvist@gmail.com

Bestyrelsesmedlem:  Olga Christensen, olgafakir@gmail.com

Kasserer: Lis Nielsen, lisbodil52@gmail.com

Suppleant: Kirsten Gottlieb, k.r.gottlieb@strofanet.dk

Suppleant: Lene Friebel, lene­_friebel@hotmail.com

Revisor: Bjarne Hejlskov, bjarne.hejlskov@gmail.com

 

 

Kursuskoordinator: (

Send en mail til kursus koordinatoren, hvis du har ønsker om nye kurser eller spørgsmål der vedrører kurser fra Biyunakademiet

Biyunkursus@gmail.com

 

Medlemskab

Det årlige kontingent er på kr. 300, kontingentet følger kalenderåret.

Dit medlemskab vil være en kærkommen støtte til Biyunforeningens arbejde med at arrangere kurser med Grand Master Fan Xiulan, samt med at udbrede kendskabet til Medicinsk Qigong efter Biyunmetoden.

Ved deltagelse i kurser med Fan Xiulan, yder Fan Xiulan 100 kr. i prisreduktion til betalende medlemmer på alle kurser i Traditionel Kinesisk Medicin (TKM), De 5 elementers Qigong, Wai Qi A og træningslejre.

Som medlem vil du kunne deltage gratis i foreningens fællestræninger samt foredrag.
Som medlem har du ligeledes mulighed for at deltage i foreningens årlige vintertræf.
Foreningen har regelmæssige fællestræninger i København, Århus, Vejle og Odense. På fællestrænningerne har du mulighed for at optimere din energi, som det sker, når mange træner sammen, og du kan dele træningserfaringer, og få svar på eventuelle spørgsmål. Følg med her på siden www.biyun.dk under ‘Kurser og aktiviteter‘, her kan du se hvor og hvornår der er fællestræning.

Her kan du læse hvordan du bliver medlem