Biyun Foreningen i Danmark

Velkommen til
Medicinsk Qigong efter Biyunmetoden
– den helsebevarende metode

Qi betyder livskraft eller livsenergi.
Gong betyder metode eller teknik.

Medicinsk Qigong er en af grundpillerne i Traditionel Kinesisk Medicin, TKM, og er et helsesystem med 5000 år gamle rødder tilbage til datidens Kina, hvor principperne opstod i en blanding af filosofi og medicin.

Biyunmetoden er grundlagt af Grand Master Fan Xiulan, kinesisk læge og professor i Medicinsk Qigong.  Fan Xiulan tilbyder flere gange årligt kurser, uddannelser og træningslejr i Danmark.

Biyunmetoden bygger på et helhedssyn, og er en Medicinsk Qigongform, som er baseret på en forståelse af mennesket som en del af naturen.

Biyunmetoden bygger på den helhedsopfattelse af mennesket, som er indeholdt i den filosofi og viden, som er essensen i Traditionel Kinesisk Medicin, TKM.

Metoden er både forebyggende og helbredende og skaber forøget fysisk og psykisk velvære.  Gennem det naturlige åndedræt stimulerer den immunforsvaret og styrker muskler, sener, led, knogler og nervesystem. Den genopretter kroppens ubalancer og forebygger sygdomme.

Træningen er et kraftfuldt redskab til at modvirke og helbrede stresstilstande, og regelmæssig træning udrenser og genopbygger kroppen på et dybere plan.

Gavnlig effekt af Biyun metoden er påvist ved akutte såvel som kroniske sygdomme.

Biyunmetoden anvender fokuseret, bevidst koncentration rettet mod den fysiske krop. På denne måde opbygges kroppens Qi støt og roligt, samtidig med at evnen til at modtage den naturlige Qi fra universet udvikles.

Biyunmetoden består af forskellige trin eller niveauer.

I denne bog kan du læse mere om Medicinsk Qigong efter Biyunmetoden

 

Læs mere om Biyunmetoden

 

Sidste nyt

Mere NYT: Fan Xiulans online kurser Læs Her 

NYT: FAN XIULAN  udbyder online konsultationer Læs her 

Generalforsamlingen i 2020 blir afholdt pr mail i juni måned 

Sensommertræf  12. og 13. september 2020 på Fristedet Skæring Læs her 

Fællestræning i København: Næste træning er 1/8

Nyt fra Bestyrelsen, januar 2020, læs her 

KURSER OG REJSER MED FAN XIULAN: 

Biyun Akademiets forårs program maj – juni 2020, læs her